přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
27.8.2018

Podpořené projekty ve výzvě roku 2018 dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 119 KB)


4.4.2018

Informace pro žadatele k přílohám předkládaným po realizaci údržby/obnovy předmětu dotace – výklad k tabulkám č. 3 a č. 4

Žadatel o dotaci nesmí navyšovat finanční požadavek oproti částce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


14.2.2018

Informace k výpadku EDS/SMVS

Vzhledem k tomu, že došlo v sobotu 10. 2. 2018 v 5:30 hod. k výpadku systému EDS/SMVS, bylo vedoucím oddělení provozu ICT a oddělením programového financování Ministerstva financí potvrzeno, že dostupnost portálu RISPF byla plně funkční celý pátek 9. 2. 2018 do 23:59:59 hod., tudíž všichni žadatelé měli stejnou možnost se zaregistrovat v řádném termínu. Protože v tento výše uvedený čas došlo již k vyčerpání částky určené na podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (výše disponibilní výzvy 130 mil. Kč), byl z tohoto důvodu zastaven příjem výzev.


14.2.2018

Informace o spuštění EDS/SMVS

Z důvodu dnešního zprovoznění portálu RISPF (dne 14. 2. 2018 v 8,00 hod.), počíná tímto dnem běžet 5 denní lhůta na doložení vytištěné a podepsané žádosti na příslušné pracoviště SZIF (tj. do 19.2.2018 včetně).


3.1.2018

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Dne 22.12.2017 byly schváleny Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018.