přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Centra odborné přípravy

7.8.2018

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

Centra odborné přípravy, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání). Celkem bylo vybráno 30 COP, které jsou zastoupeny v každém kraji České republiky.

Podpora je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Celková výše podpory činí 50 mil Kč/rok.

Národní dotační program 129 710 Centra odborné přípravy je stanoven na dobu pěti let. Program je administrován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v části Evidenční dotační systém (EDS). Realizátorem a garantem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství, Oddělení vzdělávání a poradenství.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem