přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ochrana vody a hospodaření s ní - GAEC 11

13.1.2012

Od 1.1.2012 je nově uplatňován standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jehož prostřednictvím je požadována ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti.

Dodržováním standardu v následujícím znění:

Žadatel na jím užívaném půdním bloku, popřípadě jeho dílu sousedícím s útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

je předpokládáno omezení znečištění povrchových vod, zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv a předcházení možnému vzniku takového znečištění.

Podrobnější informace k podmínkám standardu naleznete v přiloženém letáku, který byl součástí prosincového vydání týdeníku Zemědělec:

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem