přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Půdoochranná technologie podrývání a její využití v rámci plnění GAEC 2

1.10.2012

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat pouze při zakládání porostů cukrové řepy a to s platností od 1. ledna 2013. Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologi pro plnění podmínek standardu GAEC 2 je v letošním roce zemědělec povinnen ohlásit prostřednictvím formuláře (viz příloha) příslušné agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) do 15.10.2012.

Na základě výsledků polních pokusů provedených Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v. v. i.) se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zařadit technologii podrývání mezi tzv. specifické půdoochranné technologie, jejichž využití při zakládání porostů širokořádkových plodin resp. cukrové řepy vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na mírně erozně ohrožených půdách.

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat pouze při zakládání porostů cukrové řepy, a to vzhledem k výsledkům prozatím získaných pouze pro tuto plodinu, s platností od 1. ledna 2013.

Z důvodu v současné chvíli ještě nedokončené metodiky kontroly použití této technologie pro plnění podmínek standardu GAEC 2 ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), ale zároveň nutnosti provedení této agrotechnické operace na podzim roku předcházejícího založení porostu cukrové řepy, byla v letošním roce zavedena ohlašovací povinnost.

Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologi u porostů cukrové řepy pro plnění podmínek standardu GAEC 2, je v letošním roce zemědělec povinnen ohlásit prostřednictvím formuláře (viz příloha) příslušné agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) do výše uvedeného termínu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem