přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyšel Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2010

12.4.2010

Tato brožura je aktualizovanou verzí brožury z roku 2009.

Hlavními změnami oproti loňské verzi jsou:

Nové standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Standardy GAEC individuálně definují členské země Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze III nařízení Rady (ES) 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní). Od 1. 1. 2010 se v České republice uplatňuje 10 standardů GAEC, od 1. 1. 2012 přibude dále GAEC č. 11. Tyto standardy pokryjí všechny výše zmíněné tematické okruhy.

Převod příslušnosti minimálních požadavků v rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) do oblasti řízení Životní prostředí (používání hnojiv) a Veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin (přípravky na ochranu rostlin).

Změna kontrolujícího dozorového orgánu u povinného požadavku na hospodaření SMR 2 – Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami, jehož dodržování na základě novely zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění a novely zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, v platném znění přechází z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
Tuto aktualizovanou verzi najdete zde.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem