přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách

13.5.2013

Od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za půdoochranou technologii (PT) a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.

Problematika pěstování LOS byla řešena v rámci Monitorovacího výboru Cross Compliance, kdy zemědělské nevládní organizace deklarovaly zájem o povolení pěstování LOS na mírně erozně ohrožených (MEO) půdách.

Po mnoha jednáních, která se v roce 2012 uskutečnila mezi MZe, VÚMOP a SZIF bylo dohodnuto, že v roce 2012 bude pěstování širokořádkové plodiny bob setý nebo sója jako součásti LOS považováno za specifickou půdoochrannou technologii (PT), která vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na MEO půdách a to bez hodnocení jakýchkoli parametrů porostu.

Dále bylo dohodnuto, že od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za PT a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.

Dle vyjádření VÚMOP lze pěstování LOS na MEO půdách považovat za PT v případě, že:

  • plodiny obsažené ve směsi se na metr čtvereční výsevku LOS nahodile střídají;
  • na metr čtvereční výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 15 cm se nachází min. 50% zastoupení obilných stébel;
  • LOS obsahuje z výčtu širokořádkových plodin pouze bob setý nebo sóju.

MZe tedy přistoupilo k povolení pěstování LOS obsahujících bob setý nebo sóju na MEO půdách při dodržení výše uvedených parametrů garantovaných z půdoochranného hlediska VÚMOP.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem