přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrola standardu GAEC č. 2 v terénu – praktická pomůcka

16.2.2010

Od ledna tohoto roku vstoupilo v platnost 10 nových standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Jedním z nich je i standard č. 2, týkající se mimo jiné zákazu pěstování širokořádkových plodin a využívání půdoochranných technologií u vybraných plodin na silně erozně ohrožených půdách.

Znění standardu: Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy jako silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice. Porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin.

Jako půdoochranné technologie jsou označovány technologie ochranného zpracování půdy, pro něž je charakteristické nejméně 30% pokrytí povrchu půdy posklizňovými rostlinnými zbytky. Jak tedy má vypadat povrch půdy, který splňuje podmínky tohoto standardu? Na schematických obrázcích jsou příklady, jak vypadá povrch půdy při 10% (nesplnění), 30% a 50% pokrytí půdy posklizňovými zbytky.

Více se o tomto standardu dozvíte v informačních listech o standardech GAEC, které najdete zde.

hořčice

Hořčice 10% Hořčice 30% Hořčice 50%

obilná sláma

obilná sláma 10% obilná sláma 30%

obilná sláma 50%

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem