přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

Cílem příručky je informovat všechny žadatele o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem o aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb (Cross Compliance).

Změny pro rok 2019 jsou upraveny novelami nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

Novelizací uvedeného nařízení vlády došlo ke změnám zejména podmínek standardu DZES 5, které stanoví minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze. Od 1. 1. 2019 dochází k rozšíření působnosti podmínek standardu na přibližně 25 % výměry standardní orné půdy. Zároveň se upravují, doplňují a zpřísňují některé používané půdoochranné technologie.

Příručka již informuje i o zavedení zcela nového standardu DZES 7d), který nabyde účinnosti od 1. 1. 2020. Jeho cílem je zlepšení struktury krajiny, biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině. V této první fázi zavedení jsou podmínky zaměřeny na plochy erozně ohrožené. Podmínky DZES 7d je třeba zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období nebyla na erozně ohrožených DPB plocha jedné plodiny větší než 30 ha.

Příručka bude zemědělské veřejnosti v tištěné formě k dispozici na Regionálních odborech SZIF.

Pro doplňující informace týkající se podmínek kontrol podmíněnosti je možné se obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: cross-compliance@mzecz.
 

Přílohy


zobrazit po
23.5.2011

Česku se podařilo zabránit miliardovým sankcím za nedodržování standardů GAEC v období 2006-2008, pokuta ve výši 180 milionů korun ale hrozí

Tisková zpráva – České republice se podařilo odvrátit hrozbu miliardových sankcí za nedostatky v dodržování tzv. standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Pokuta ve výši 180 milionů korun, kterou Česku navrhuje Evropská komise, je díky intenzivní práci a diplomatickým vyjednáváním na spodní hranici možného rozpětí. Zároveň to Česko může brát jako závazek v následujících obdobích nastavit podmínky a bdít nad jejich dodržováním tak, aby lépe odpovídaly nárokům EU a hlavně skutečně efektivně chránily zemědělskou půdu. Lepší ochranu půdy ostatně ministr Ivan Fuksa prosazuje už od svého jmenování. Korekci udělila Komise za období let 2006 až 2008. V tomto období bylo na dotacích vyplaceno více než 29 miliard korun.


3.5.2011

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2011

Aktualizovaný průvodce, kde naleznete podrobné údaje o stanovených požadavcích a způsobu kontrol.


18.3.2011

Reklamace vymezení erozní ohroženosti půd

Možnost připomínkování vrstvy erozně ohrožených půd aktualizované v registru půdy LPIS.


8.3.2011

Aktualizace protierozní vrstvy v LPIS pro sezónu 2011/12

Nová data protierozních opatření v LPIS.


8.3.2011

Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011

Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) a změny ve vyhodnocování.


22.11.2010

Povinné požadavky na hospodaření (SMR) platné od 1.1.2011

K rozšíření povinných požadavků na hospodaření dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 73/2009, který ukládá od 1. 1. 2011 plnit níže uvedené požadavky podmíněnosti.


16.11.2010

Statistika Cross Compliance 2010

Pro letošní rok bylo pro kontrolu podmíněnosti na základě analýzy rizik vybráno celkem 1146 zemědělských podniků, u kterých bylo naplánováno 1814 kontrol. Rozdíl v číslech je dán tím, že některé podniky jsou na základě rizikové analýzy vybrány pro kontrolu více než jedné směrnice.


22.6.2010

Aktualizovaná vrstva pro silně erozně ohrožené půdy v LPIS

Od 1. ledna 2010 jsou v ČR v platnosti upravené a rozšířené standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Zavedeno jich bylo celkem 10 a pokrývají všechny tematické okruhy stanoveného na základě přílohy III nařízení Rady (ES) 73/2009 (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).


12.4.2010

Vyšel Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2010

Tato brožura je aktualizovanou verzí brožury z roku 2009.


16.2.2010

Kontrola standardu GAEC č. 2 v terénu – praktická pomůcka

Od ledna tohoto roku vstoupilo v platnost 10 nových standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Jedním z nich je i standard č. 2, týkající se mimo jiné zákazu pěstování širokořádkových plodin a využívání půdoochranných technologií u vybraných plodin na silně erozně ohrožených půdách.

zobrazit po