přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Zahájení příjmu žádostí: 12.1.2015
Poslední možnost podání žádosti: 16.1.2015
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz
Telefon: 222 871 620

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 22. kola příjem Žádostí o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Příjem Žádostí o dotaci bude na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) probíhat v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 16. 1. 2015, musí být podepsané Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu, podepsaná čestná prohlášení jednotlivých MAS a přílohy předkládané k zaregistrování Žádosti o dotaci doručeny osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datové schránky na příslušný RO SZIF do 13:00 hod.

Vlastní realizace projektů může probíhat již od 1. 9. 2014.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení projekty schváleny, je předběžně stanoven na 95 mil. Kč.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 – Osa IV – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.