přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

23.8.2011

Dne 16. 8. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 14 těchto Pravidel.

Zpřesnění vzešla z některých zjednodušení podmínek pravidel os I - III PRV a z připomínek Antibyrokratické komise při MZe.

Jedná se o následující zpřesnění:

  1. Podpis na zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel již nemusí být úředně ověřen.
  2. Výrazné zjednodušení a zmírnění sankcí v kapitole 8 Provádění změn.
  3. Změny v kapitole 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (změny v bodě 3a), 3d), 5 a v odstavci I).
  4. Při předložení Žádosti o proplacení má SZIF při zjištění závad povinnost uložit příjemci dotace přiměřenou lhůtu na jejich odstranění (kapitola 10, písmeno f).

Aktualizované znění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie naleznete v příloze.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem