přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
20.12.2013

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.


1.3.2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Dne 28. 2. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a dále pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zpřesnění se týká podmínky prokazování vlastnických vztahů, povinné přílohy předkládané k Žádosti o proplacení v případě stavebních prací a metodiky definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst. Pro žadatele tímto zpřesněním nedochází ke zpřísnění podmínek Pravidel.


14.2.2012

15. kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 620 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 15. kolo příjmu žádostí (21. - 27.3.2012), pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.


7.1.2011

Upřesnění dokládání příloh k Žádosti o dotaci pro žadatele

Na základě dotazů žadatelů v opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova vydává Ministerstvo zemědělství upřesňující informaci týkající se formy dokládání příloh k Žádosti o dotaci.


16.12.2010

12. kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 684 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 12. kolo příjmu žádostí (únor 2011), pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.


12.2.2010

8.kolo - zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2, III.2.2 a III.3.1

Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a III.3.1 Vzdělávání a informace pro 8. kolo příjmu žádostí, která jsou administrována v režimu de minimis.


17.9.2009

TISKOVÁ OPRAVA Pravidel pro některá opatření Osy III v rámci 8. kola příjmu žádostí

Správná znění pravidel pro opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby a Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.


4.9.2009

8. kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 398 KB)

Pravidla. kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2007-2013 pro 8.kolo příjmu žádostí (6.10.-26.10.2009) pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

4.9.2008

5.kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 623 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro 5. kolo příjmu žádostí (7.10-27.10.2008) pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.


8.10.2007

Pravidla pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 237 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.