přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Zahájení příjmu žádostí: 26.1.2015
Poslední možnost podání žádosti: 9.2.2015
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz
Telefon: 222 871 620

Ve 22. kole budou podpořeny i stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků.  

Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin - 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

Dne 18. 12. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je ujednotlivých podopatření předběžně stanoven následovně:

Opatření/podopatření Alokace
I.1.1.1 700 mil. Kč
I.1.2.1 100 mil. Kč
I.1.3.1 200 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu žádostí.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 22. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 22. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci SZIF POSKYTUJE – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2007-2013.

Součástí 22. kola bude rovněž příjem žádostí na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, který proběhne v termínu od 12. 1. do 16. 1. 2015. Příjem žádostí na toto opatření byl již vyhlášen.

Přílohy