přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Zahájení příjmu žádostí: 14.10.2010
Poslední možnost podání žádosti: 27.10.2010  13:00
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz
Telefon: 222 871 620

Dne 14. září 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 11. kolo příjmu žádostí.

Jedná se o opatření/podopatření:

  • I.1.2 Investice do lesů
  • I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně (kurz EUR/CZK = 24,808):

 

Rozpočet pro 11. kolo

Opatření

Alokace

I.1.2

346 mil. Kč

I.1.3.2

101 mil. Kč

I.3.4

80 mil. Kč

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, v souladu se zobecněným postupem schváleným na 8. jednání Monitorovacího výboru PRV dne 25. 3. 2010 bude navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu, a dále Ministerstvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.

Kromě obecných změn týkajících se zjednodušení administrativních postupů a snížení administrativní zátěže žadatelů nebyly v opatření I.1.2 a podopatření I.1.3.2 navrženy žádné zásadní změny. K významným změnám Pravidel dochází pouze u opatření I.3.4, jehož podmínky implementace jsou dlouhodobě projednávány jak s Evropskou komisí, tak se členy Monitorovacího výboru PRV. Příjem pro opatření IV.1.2 bude probíhat podle stávajících Pravidel.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 11. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 pro 11. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy