přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 343 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (17. - 23.10.2012), pro opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Obecné části Pravidel PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 292 KB)

Obecná část Pravidel - A, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR podané v rámci 17. kola příjmu žádostí (17.10. - 23.10.2012).


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace pravidel pro opatření I.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (říjen 2012), pro opatření I.1.2 Investice do lesů.


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 561 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (17. - 23.10.2012), pro opatření II.2.4.1Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.


5.9.2012

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR.


24.8.2012

Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS) už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.


21.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.1.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkem bylo schváleno 113 žádostí v hodnotě necelých 925 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


13.8.2012

Periodikum VENKOV - 6. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Další vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012 se zaměřením na problematiku kvalitních, regionálních a tradičních produktů vyráběných v České republice.


10.7.2012

Analýza pokrytí venkovských oblastí vysokorychlostním internetem

Analýza byla vypracována na základě požadavku Evropské komise DG AGRI v souvislosti s projednáváním využití finančních prostředků poskytnutých České republice v rámci tzv. balíčku obnovy v roce 2009. Analýza obsahuje zjištění aktuální situace pokrytí ČR a zejména venkovských oblastí vysokorychlostním internetem, vyhodnocení podmínek pro investice do infrastruktury pro broadband internet v rámci PRV, vyhodnocení potřebnosti veřejné podpory a návrh na efektivní financování. Analýza je podložena oficiálními údaji a výsledky dotazníkového šetření provedeného v obcích do 500 obyvatel.


9.7.2012

Česká republika se připravuje na zavedení Platebních nároků

Tisková zpráva – Opuštění systému SAPS a přechod k platebním nárokům byl klíčovým bodem jednání u kulatého stolu, který se dnes konal na Ministerstvu zemědělství. Dalšími tématy byly stav vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) v Radě Evropské unie a Evropském parlamentu a pravidla EU ke státním podporám v sektoru zemědělství a lesnictví po roce 2013.

zobrazit po