přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
28.3.2013

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotkne i příjemců dotace v rámci Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

Na základě pokynu Ministerstva financí upozorňuje Ministerstvo zemědělství žadatele na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde se v § 3 písm. h) ukládá povinnost zákonem vyjmenovaným příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí od 1. dubna 2013 využívat účet v České národní bance (dále jen ,,ČNB“) k příjmu zmiňovaných podpor.


Datum konání: 6.3.2013  – 19.3.2013 

18. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 18. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,3 mld. Kč na modernizace zemědělských podniků, inovace v zemědělství i potravinářství, další odborné vzdělávání a informační činnost a…


1.3.2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Dne 28. 2. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a dále pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zpřesnění se týká podmínky prokazování vlastnických vztahů, povinné přílohy předkládané k Žádosti o proplacení v případě stavebních prací a metodiky definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst. Pro žadatele tímto zpřesněním nedochází ke zpřísnění podmínek Pravidel.


21.2.2013

18. kolo - Aktualizace Obecné části Pravidel PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 275 KB)

Obecná část Pravidel - A, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR podané v rámci 18. kola příjmu žádostí.


21.2.2013

Oprava Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro 18. kolo příjmu žádostí

Ministr zemědělství dne 20. února 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele. V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 18. kola příjmu žádostí, byl v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup přidělení bodů u preferenčního kritéria č. 13.


Datum konání: 6.2.2013  – 12.2.2013 

Výzva pro příjem žádostí - nové opatření Programu rozvoje venkova III.4.1 Získávání dovedností,…

Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova.…


29.11.2012

Předběžný Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013

V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna.


Datum konání: 17.10.2012  – 23.10.2012 

17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 17. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,6 mld. Kč na investice do lesů, pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských…


11.10.2012

Informace pro žadatele z PRV - AEO

Informace se týká prodlužování závazků v Agroenvironmentálních opatřeních v roce 2012


2.10.2012

Výklad podmínky vztahující se k akciovým společnostem ve vztahu k definici žadatele u žádostí PRV a OPR

Od 17. kola Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a 14. kola Operačního programu Rybářství (dále jen „OPR“) jsou z okruhu potencionálních příjemců vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (dále jen „ASNM“) a dále rovněž subjekty, jejichž struktura je s ASNM jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.

zobrazit po