přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Šesté kolo pro příjem žádostí o podporu

19.7.2005

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje dnešním dnem šesté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 9. do 26. srpna 2005 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:

  • podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr b) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic. Předpokládaný objem finanční podpory pro toto podopatření činí cca 54 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondů EU a spolufinancování z národního rozpočtu.
  • podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny. Předpokládaný objem finanční podpory činí cca 60 mil. Kč z veřejných prostředků.
  • opatření 2.3. Rybářství. Zde činí předpokládaný objem podpory cca 130 mil. Kč z veřejných prostředků.

Pro podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy se příjem žádostí vyhlašuje v termínu od 9. do 19. srpna 2005 do 12. hodin. Pro toto podopatření předpokládáme finanční podporu ve výši přibližně 440 mil. Kč z veřejných prostředků.

Aktualizované znění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství je  k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství.

Martin Severa
tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem