přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příjem žádostí o podporu z OP Zemědělství v roce 2006

5.12.2005

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje osmé a deváté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě, a to vždy poslední den do 12.00 hodin.

Osmé kolo (první kolo roku 2006) - 9. 1. 2006 – 27. 1. 2006, 12.00

 • podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícím zemědělcům, investiční zá měry:
  1. racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz
  2. racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic
  3. zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy
  4. investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny
 • podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností
 • podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
 • podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
 • podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství
 • opatření 2.3. Rybářství

Deváté kolo (druhé kolo roku 2006) - 13. 3. 2006 – 31. 3. 2006, 12.00

 • opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
 • opatření 1.3. Lesní hospodářství (kromě podopatření 1.3.4.)
 • podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a  zachování zemědělské krajiny
 • podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +), investiční záměr c) Osvojování schopností

Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stánkách Ministerstva zemědělství. Tištěná verze Pravidel pro žadatele je k dispozici jak na regionálních, tak i na centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem