přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Používání podpořené lesnické techniky pro služby

10.3.2006

Upozornění pro žadatele o podporu z Operačního programu Zemědělství podopatření 1.3.2. Investice do lesů, investiční záměr d) pořízení strojů.

Na základě podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže upozorňujeme žadatele o finanční podporu z OP Zemědělství na povinnost dodržovat ustanovení bodu 6, písm. u) obecné části Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, které stanoví, že „příjemce pomoci je povinen dodržovat pravidla volné soutěže v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek, regulérnost veřejné pomoci, ochrana životního prostředí, podpora rovnosti žen a mužů, zákaz nabízení výsledků projektu za přehnaně nízké ceny, apod.)“.

Tuto podmínku je nutné dodržet zejména v případě podopatření 1.3.2., kdy lesnické stroje pořízené za podpory z OP Zemědělství nesmí být nabízeny v rámci služeb za cenu výrazně nižší, než je cena obvyklá. V případě, že by stroje pořízené s podporou z OP Zemědělství byly použity ke službám za úplatu za přehnaně nízkou cenu, existuje dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potenciální riziko narušení hospodářské soutěže na trhu poskytování služeb stroji vlastníky/nájemci lesů a následně také riziko postihu ze strany Evropské komise.

Plné znění Pravidel pro žadatele je k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství.

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem