přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Posunutí příjmu žádostí osmého a devátého kola Operačního programu Zemědělství

5.1.2006

Tisková zpráva - Ministerstvo zemědělství vychází vstříc podnětům ze strany odborné veřejnosti a posouvá termíny pro předkládání žádostí o podporu. Tento posun umožní žadatelům lépe zpracovat a předložit své projekty.

Osmé kolo příjmu žádostí se posunujez termínu 9. až 27. ledna 2006 na termín 6. až 24. února 2006, 12.00 hodin a bude se týkat následujících opatření, podopatření a investičních záměrů:

 • podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícím zemědělcům, investiční záměry:
  1. racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz
  2. racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic
  3. zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy
  4. investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny
 • podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností
 • podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
 • podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů
 • podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství
 • opatření 2.3. Rybářství

Deváté kolo příjmu žádostí se posunujez termínu 13. až 31. března 2006 na termín 10. až 28. dubna 2006, 12.00 hodin a bude se týkat následujících opatření, podopatření a investičních záměrů:

 • opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
 • opatření 1.3. Lesní hospodářství (kromě podopatření 1.3.4.)
 • podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
 • podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +), investiční záměr c) Osvojování schopností

Pravidla pro žadatele a podmínky příjmu žádostí se tímto nemění. Žadatelé mohou předkládat své žádosti ve výše uvedených termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem