přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jedenácté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

3.8.2006

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje jedenácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Jedenácté kolo (čtvrté kolo roku 2006) - 23. 8. 2006 – 13. 9. 2006pro Opatření 2.3. Rybářství

(poslední den příjmu žádostí, tj. 13. září 2006 pouze do 12.00 hodin)

Upozorňujeme žadatele, kteří budou předkládat své žádosti v rámci tohoto kola, že je nezbytné, aby v případě, že jejich projekty budou vybrány pro finanční pomoc z OP Zemědělství, podepsali a převzali Podmínky ihned po obdržení výzvy od příslušného regionálního odboru SZIF – nejpozději do konce roku 2006 a aby zajistili harmonogram realizace projektů tak, aby žádost o proplacení byla podána nejpozději do konce srpna 2007.

Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem