přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti

9.9.2005

Informujeme žadatele z Operačního programu Zemědělství, že dne 7. září 2005 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.

Jedná se o následující změnu:

Část A Obecné podmínky:

Část A, bod 2) písmeno k)- Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci z OP Zemědělství

Původní text:

„žadatel musí mít ke dni podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě), a dotací;“

Nový text:

„žadatel musí mít ke dni podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací, a vůči ostatním orgánům veřejné správy, tzn. vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů / Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;“

Změna je platná od sedmého kola příjmu žádostí. Součástí této zprávy je upravená Příloha 10 Čestné prohlášení.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem