přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
3.1.2007

Aktualizovaný seznam členů MV OP Zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 67 KB)

Pro informaci uvádíme aktualizovaný seznam členů a náhradníků Monitorovacího výboru Operačního programu Zemědělství.


6.11.2006

Dvanácté kolo příjmu žádostí o podporu z operačního programu bude pro potravináře

Tisková zpráva - Ministryně zemědělství Milena Vicenová vyhlašuje dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo se otevírá pro jediné opatření, a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. K dispozici je 71,6 milionu korun.


19.10.2006

Ministryně zemědělství schválila změnu a zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 24 KB)

Dne 17.10. 2006 schválila ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová změnu a zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, konkrétně se jedná o změnu Pravidel MAS a zpřesnění Pravidel LEADER+.


10.8.2006

Ministr zemědělství schválil změnu Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 112 KB)

Dne 9.8.2006 schválil ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Pravidel MAS a Pravidel LEADER+ z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


3.8.2006

Jedenácté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje jedenácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství.


3.8.2006

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí v rámci 11. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 39 KB)

Dne 2.8.2006 schválil ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - opatření 2.3. Rybářství, které je platné pro 11. kolo příjmu žádostí o podporu (23.8.-13.9.2006).


26.4.2006

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí v rámci 9. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 27 KB)

Dne 26. dubna 2006 schválil ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, které je plané pro 9. kolo příjmu žádostí o podporu (10. - 28. dubna 2006).

6.4.2006

Změna Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 27 KB)

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP provádí změnu Pravidel pro žadatele - jedná se o mimořádné prodloužení lhůty pro provedení administrativní kontroly projektů žadatelů zaregistrovaných v rámci 8. kola příjmu žádostí.


10.3.2006

Používání podpořené lesnické techniky pro služby

Upozornění pro žadatele o podporu z Operačního programu Zemědělství podopatření 1.3.2. Investice do lesů, investiční záměr d) pořízení strojů.


7.3.2006

Ministr zemědělství Jan Mládek schválil finanční podporu pro stavbu a obnovu skladů pro obiloviny a olejniny

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Jan Mládek schválil finanční podporu pro stavbu a obnovu skladů pro obiloviny a olejniny.


16.2.2006

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí na podopatření 1.3.4. v osmém kole příjmu žádostí

Dne 15. února 2006 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro žadatele, které se týká předkládání povinné přílohy „stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že se na daném území nevyskytuje zvláště chráněný druh rostlin nebo živočichů nebo výjimku ze zákazu zasahovat do zákonem stanovených podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů“ v rámci podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd v osmém kole příjmu žádostí (6. – 24. února 2006).


5.1.2006

Posunutí příjmu žádostí osmého a devátého kola Operačního programu Zemědělství

Tisková zpráva - Ministerstvo zemědělství vychází vstříc podnětům ze strany odborné veřejnosti a posouvá termíny pro předkládání žádostí o podporu. Tento posun umožní žadatelům lépe zpracovat a předložit své projekty.


5.12.2005

Příjem žádostí o podporu z OP Zemědělství v roce 2006

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje osmé a deváté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě, a to vždy poslední den do 12.00 hodin.


13.10.2005

Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje sedmé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství, tedy čtvrté kolo roku 2005.


9.9.2005

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti

Informujeme žadatele z Operačního programu Zemědělství, že dne 7. září 2005 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.


19.7.2005

Šesté kolo pro příjem žádostí o podporu

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje dnešním dnem šesté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 9. do 26. srpna 2005 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.


1.7.2004

Veřejné zakázky pro OP Zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 125 KB)

Tisková zpráva MZe ze dne 1. 7. 2004.

zobrazit po
  • 1