přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
16.2.2006

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro příjem žádostí na podopatření 1.3.4. v osmém kole příjmu žádostí

Dne 15. února 2006 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro žadatele, které se týká předkládání povinné přílohy „stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že se na daném území nevyskytuje zvláště chráněný druh rostlin nebo živočichů nebo výjimku ze zákazu zasahovat do zákonem stanovených podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů“ v rámci podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd v osmém kole příjmu žádostí (6. – 24. února 2006).


5.1.2006

Posunutí příjmu žádostí osmého a devátého kola Operačního programu Zemědělství

Tisková zpráva - Ministerstvo zemědělství vychází vstříc podnětům ze strany odborné veřejnosti a posouvá termíny pro předkládání žádostí o podporu. Tento posun umožní žadatelům lépe zpracovat a předložit své projekty.


5.12.2005

Příjem žádostí o podporu z OP Zemědělství v roce 2006

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje osmé a deváté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě, a to vždy poslední den do 12.00 hodin.


13.10.2005

Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje sedmé kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství, tedy čtvrté kolo roku 2005.


9.9.2005

Doplnění čestného prohlášení o bezdlužnosti

Informujeme žadatele z Operačního programu Zemědělství, že dne 7. září 2005 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.


19.7.2005

Šesté kolo pro příjem žádostí o podporu

Tisková zpráva - Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlašuje dnešním dnem šesté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 9. do 26. srpna 2005 do 12.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.


1.7.2004

Veřejné zakázky pro OP Zemědělství DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 125 KB)

Tisková zpráva MZe ze dne 1. 7. 2004.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2