přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Programové dokumenty

Programovými dokumenty k Operačnímu programu Rybářství jsou Národní strategický plán a Operační program Rybářství 2007 – 2013.

Národní strategický plán obsahuje souhrnný popis všech hledisek společné rybářské politiky a stanovuje priority, cíle, odhadované finanční prostředky z veřejných zdrojů a lhůty pro své provádění, zejména s ohledem na strategii pro udržitelný rozvoj odvětví akvakultury, udržitelný rozvoj zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury, udržitelný rozvoj vnitrozemského rybolovu a rybolovných oblastí, konkurenceschopnost odvětví rybolovu, zachování lidských zdrojů v oblasti rybolovu, ochranu a zlepšování vodního prostředí spojené s odvětvím rybářství.

Operační program Rybářství shrnuje situaci v oblastech politik způsobilých pro podporu z hlediska silných a slabých stránek, popis a odůvodnění zvolených prioritních os, konkrétní cíle pro každou prioritní osu, souhrnný popis hlavních opatření a finanční plány.


6.5.2015

Revidovaný dokument schválený Evropskou komisí dne 4. 5. 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 783 KB)


6.5.2015

Revidovaný dokument schválený Evropskou komisí dne 20. 1. 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 771 KB)


6.5.2015

Dokument schválený Evropskou komisí dne 11. 12. 2007 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 995 KB)


30.9.2014

Operační program OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 772 KB)

Revidovaný dokument schválený Evropskou komisí dne 25. 9. 2014.


20.11.2009

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007-2013 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 1 MB)

Dokument schválený usnesením vlády č. 854/2007 dne 25. července 2007 se zapracovanými připomínkami Evropské komise ze dne 18. září 2007 a jednáním mezi ČR a EK dne 3. října 2007.