přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační výzva - 20. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Zahájení příjmu žádostí: 16.9.2014
Poslední možnost podání žádosti: 29.9.2014
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz

Tato výzva se týká opatření a záměrů OP Rybářství:

  • 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) – příjemci dotace mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
  • 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, Rybářské sdružení ČR a rybářské svazy.
  • 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně,záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich – příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství; výzkumný ústav se zaměřením na rybářství; Rybářské sdružení ČR; rybářské svazy; právnické či fyzické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a Ministerstvo zemědělství.

Pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c):

Příjem žádostí bude probíhat

od 16. 9. 2014. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře

s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství a pro opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich:

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat

od 16. 9. 2014 od 9 hodin, kdy bude žadatelům umožněno zasílat elektronicky podepsané Žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF.

Žádosti o dotace budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Příjem žádostí končí 29. 9. 2014 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážních listů) na otevíraná opatření a záměry bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 2. 9. 2014.