přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Společné činnosti (3.1)


zobrazit po
23.10.2012

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 14. kola OP Rybářství 2007 - 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 46 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 14. kola příjmu Žádostí o dotaci.


16.8.2012

Upozornění pro žadatele v ose 3 OP Rybářství 2007 - 2013 - elektronické podpisy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)

Od 14. kola příjmu žádostí OP Rybářství bude u všech opatření prioritní osy 3 uplatněn plně elektronický příjem Žádostí o dotace.


2.8.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1., záměr a), b), c) a na projekty opatření 3.4., záměr a OP Rybářství 2007-2013

ŘO OP Rybářství zveřejňuje kompletní Pravidla, podle nichž se budou přijímat Žádosti o dotaci a poskytovat dotace ve všech opatřeních 14. kola OP Rybářství 2007 – 2013, které bude otevřeno na podzim letošního roku.


4.5.2012

Upozornění všem potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 81 KB)

Řídící orgán OP Rybářství sděluje důležitou informaci pro všechny potenciální žadatele o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, kteří hodlají zaregistrovat své projekty ve 14. kole a všech následujících.


6.4.2012

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Od 1. 4. 2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"). Jednou z nejzásadnějších změn je snížení finančních limitů předpokládaných hodnot, které určují hranici mezi veřejnou zakázkou malého rozsahu a podlimitní veřejnou zakázkou. V případě zakázek na dodávky a služby je limit nově 1 mil. Kč bez DPH a v případě zakázek na stavební práce 3 mil. Kč bez DPH. Žadatelé/příjemci dotací z OP Rybářství, kteří zahájí zadávací řízení po 1. 4. 2012 musí postupovat podle této nové úpravy.


30.3.2012

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013

Od 1.4.2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


1.12.2011

Informace pro všechny žadatele o dotaci z Operačního programu Rybářství

Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) upozorňuje všechny žadatele, že ve smyslu dopisu Ministerstva financí, Odboru Národního fondu - Platební a certifikační orgán čj.55/99396/2011-554 ze dne 16. 11. 2011, vstupuje s okamžitou účinností v platnost tato úprava při zadávání veřejných zakázek financovaných z Operačního programu Rybářství:


9.11.2011

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 11. kola OP Rybářství 2007 - 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 34 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 11. kola příjmu Žádostí o dotaci.


4.10.2011

Statut a Jednací řád Výběrové komise pro opatření 3.1 Společné činnosti, záměr b) a pro opatření 3.4 pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 395 KB)

Statut a Jednací řád byl ministrem zemědělství schválen 27. 9. 2011. Působnost Výběrové komise pro opatření 3.4 se rozšířila na opatření 3.1, záměr b) a práce ve Výběrové komisi je externím členům placena.


27.9.2011

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1., záměr a) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 621 KB)

zobrazit po