přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Společné činnosti (3.1)


zobrazit po
  • 1
1.12.2015

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b), které byly přijímány v rámci 14. , 17. a 18. kola příjmu Žádostí o dotaci OP Rybářství 2007 - 2013

Řídící orgán OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství OP Rybářství 2007 – 2013, zveřejňuje zprávy o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb jednotlivých projektů, na něž byla ve 14., 17. a 18. kole poskytnuta dotace. Čtrnácté kolo proběhlo ve dnech 2. – 15. 10. 2012, sedmnácté kolo ve dnech 18. – 24. 6. 2013 a osmnácté kolo proběhlo ve dnech 26. 11. - 2. 12. 2013.


16.10.2014

Zveřejnění Studií proveditelnosti jednotlivých projektů podaných ve 14. kole příjmu Žádostí o dotaci na opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) Operačního programu Rybářství 2007-2013

Řídící orgán OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007-2013, zveřejňuje studie proveditelnosti jednotlivých projektů, na něž byla ve 14. kole poskytnuta dotace. Příjem Žádostí o dotaci v rámci 14. kola proběhl ve dnech 2. - 15. 10. 2012.


6.10.2014

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 20. kola OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 20. kola příjmu Žádostí o dotaci.


Datum konání: 16.9.2014  – 29.9.2014 

Dotační výzva - 20. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Tato výzva se týká opatření a záměrů OP Rybářství: 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) – příjemci dotace…


14.8.2014

20. kolo příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství bude spuštěno v září 2014

Všechna opatření, na něž budou v rámci dvacátého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


4.8.2014

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. záměr a) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 885 KB)

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.1. záměr a), dle kterých budou přijímány Žádosti o dotace ve 20. kole.


15.7.2014

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007-2013 na revidovaný manuál k podávání Standardní roční monitorovací zprávy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Z důvodu změny ve vizualizaci webových stránek (www.szif.cz) Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje na revidovaný manuál k podávání Standardní roční monitorovací zprávy (SRMZ). Vyzýváme všechny příjemce dotace o zvýšenou pozornost při vyplňování a zasílání SRMZ.


26.6.2014

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 18. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 159 KB)

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.1. Společné činnosti a 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, na které byly přijímány Žádosti o dotaci v rámci 18. kola OP Rybářství.


13.6.2014

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b), které byly přijímány v rámci 8. kola příjmu Žádostí o dotaci OP Rybářství 2007-2013

Řídící orgán OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství OP Rybářství 2007 – 2013, zveřejňuje zprávy o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb jednotlivých projektů, na něž byla v 8. kole poskytnuta dotace. Osmé kolo příjmu Žádostí o dotaci proběhlo ve dnech 8. – 25.2.2011.


27.3.2014

Výsledky bodování projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) v 18. kole OP Rybářství 2007 – 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se Statutem a Jednacím řádem Výběrové komise pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a pro opatření 3.4. Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 zveřejňuje výsledky bodového ohodnocení projektů, zaregistrovaných na uvedená opatření v průběhu 18. kola. Hodnocení provedla Výběrová Komise dne 25.03.2014.


18.12.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 18. kola OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 88 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 18. kola příjmu Žádostí o dotaci.


Datum konání: 26.11.2013  9:00 – 2.12.2013  13:00

Dotační výzva - 18. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Tato výzva se týká opatření a záměrů OP Rybářství: 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství…


25.11.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 17. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 151 KB)

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.1. Společné činnosti a 3.4. Pilotní projekty, na které byly přijímány Žádosti o dotaci v rámci 17. kola OP Rybářství.


29.10.2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. záměr a) OP Rybářství 2007-2013

Pravidla pro opatření 3.1 Společné činnosti, záměr a) Zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 16. října 2013.


23.10.2013

Výsledky bodování projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) a opatření 3.4. Pilotní projekty v 17. kole OP Rybářství 2007 – 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se Statutem a Jednacím řádem Výběrové komise pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a pro opatření 3.4. Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 zveřejňuje výsledky bodového ohodnocení projektů, zaregistrovaných na uvedená opatření v průběhu 17. kola. Hodnocení provedla Výběrová Komise dne 16. 10. 2013.


3.7.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 17. kola OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 172 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 17. kola příjmu Žádostí o dotaci.


20.5.2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na opatření 3.1. záměr b) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 743 KB)

Pravidla pro opatření 3.1 Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 17. května 2013.


20.5.2013

17. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2013

Všechna opatření, na něž budou v rámci sedmnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


16.1.2013

Výsledky bodování projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) a opatření 3.4 Pilotní projekty ve 14. kole OP Rybářství 2007 – 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se Statutem a Jednacím řádem Výběrové komise pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a pro opatření 3.4. Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 zveřejňuje výsledky bodového ohodnocení projektů, zaregistrovaných na uvedená opatření v průběhu 14. kola. Hodnocení provedla Výběrová Komise na svých zasedáních ve dnech 3.1. a 10.1.2013.


29.10.2012

Upřesňující výklad k pravidlům 3.1., záměr c)

ŘO OP Rybářství vydává k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 následující upřesňující výklad č. 9, který je platný pro zaregistrované projekty, počínaje 14. kolem příjmu Žádostí o dotaci.


23.10.2012

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 14. kola OP Rybářství 2007 - 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 46 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 14. kola příjmu Žádostí o dotaci.


16.8.2012

Upozornění pro žadatele v ose 3 OP Rybářství 2007 - 2013 - elektronické podpisy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)

Od 14. kola příjmu žádostí OP Rybářství bude u všech opatření prioritní osy 3 uplatněn plně elektronický příjem Žádostí o dotace.


2.8.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1., záměr a), b), c) a na projekty opatření 3.4., záměr a OP Rybářství 2007-2013

ŘO OP Rybářství zveřejňuje kompletní Pravidla, podle nichž se budou přijímat Žádosti o dotaci a poskytovat dotace ve všech opatřeních 14. kola OP Rybářství 2007 – 2013, které bude otevřeno na podzim letošního roku.


4.5.2012

Upozornění všem potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 81 KB)

Řídící orgán OP Rybářství sděluje důležitou informaci pro všechny potenciální žadatele o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, kteří hodlají zaregistrovat své projekty ve 14. kole a všech následujících.


6.4.2012

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Od 1. 4. 2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"). Jednou z nejzásadnějších změn je snížení finančních limitů předpokládaných hodnot, které určují hranici mezi veřejnou zakázkou malého rozsahu a podlimitní veřejnou zakázkou. V případě zakázek na dodávky a služby je limit nově 1 mil. Kč bez DPH a v případě zakázek na stavební práce 3 mil. Kč bez DPH. Žadatelé/příjemci dotací z OP Rybářství, kteří zahájí zadávací řízení po 1. 4. 2012 musí postupovat podle této nové úpravy.


30.3.2012

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013

Od 1.4.2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


1.12.2011

Informace pro všechny žadatele o dotaci z Operačního programu Rybářství

Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) upozorňuje všechny žadatele, že ve smyslu dopisu Ministerstva financí, Odboru Národního fondu - Platební a certifikační orgán čj.55/99396/2011-554 ze dne 16. 11. 2011, vstupuje s okamžitou účinností v platnost tato úprava při zadávání veřejných zakázek financovaných z Operačního programu Rybářství:


9.11.2011

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 11. kola OP Rybářství 2007 - 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 34 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 11. kola příjmu Žádostí o dotaci.


4.10.2011

Statut a Jednací řád Výběrové komise pro opatření 3.1 Společné činnosti, záměr b) a pro opatření 3.4 pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 395 KB)

Statut a Jednací řád byl ministrem zemědělství schválen 27. 9. 2011. Působnost Výběrové komise pro opatření 3.4 se rozšířila na opatření 3.1, záměr b) a práce ve Výběrové komisi je externím členům placena.


27.9.2011

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1., záměr a) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 621 KB)


3.3.2011

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 8. kola OP Rybářství 2007 – 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 97 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 8. kola příjmu Žádostí o dotaci.


7.1.2011

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1., záměr a) OP Rybářství 2007-2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 567 KB)

Pravidla pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 15. prosince 2010.


22.12.2010

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na opatření 3.1., záměr b) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 636 KB)

Pravidla pro opatření 3.1 Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 15. prosince 2010.


14.7.2010

Vybrané údaje žadatelů o dotaci, kteří své projekty zaregistrovali v rámci 6. kola OP Rybářství XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 39 KB)

Odbor ŘO OP Zemědělství a OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství a v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje přehled vybraných údajů žadatelů o dotaci, kteří své projekty zaregistrovali v rámci 6. kola OP Rybářství 2007 – 2013 v době od 24.6. do 30.6.2010 na opatření 3.1. a) a 3.2. b).


13.5.2010

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. záměr a) OP Rybářství 2007 – 2013

Úplné znění Pravidel pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Zdokonalení odbornosti pracovníků v oblasti rybářství Operačního programu Rybářství 2007-2013.


14.1.2010

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1 záměr a) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 398 KB)

Pravidla pro opatření 3.1 Společné činnosti záměr a) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 naleznete v příloze.


30.9.2008

Upřesnění Pravidel 3.1 a) DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 23 KB)

Upřesnění Pravidel pro opatření 3.1 záměr a).

11.9.2008

Upřesnění Pravidel 3.1 a) a 3.3 b) DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 23 KB)

Upřesnění Pravidel pro opatření 3.1 záměr a) a pro opatření 3.3 záměr b).

5.9.2008

Pokyn k publicitě pro opatření 3.1., záměr a) DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 110 KB)

Pokyn pro příjemce dotace z opatření 3.1 záměr a) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013.

5.9.2008

Upřesnění Pravidel 3.1 a) DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 27 KB)


5.9.2008

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1 záměr a) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 643 KB)

Pravidla pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 naleznete v příloze. V souvisejících odkazech naleznete též upřesňující výklady a pokyn k publicitě.


22.5.2008

Upřesňující výklad č. 2 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 20 KB)

K tiskové zprávě – „Příjem žádostí o čerpání z Operačního programu Rybářství se rozběhne v červnu“.
zobrazit po
  • 1