přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Produktivní investice do akvakultury (2.1)


zobrazit po
4.5.2012

Upozornění všem potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 81 KB)

Řídící orgán OP Rybářství sděluje důležitou informaci pro všechny potenciální žadatele o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013, kteří hodlají zaregistrovat své projekty ve 14. kole a všech následujících.


6.4.2012

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Od 1. 4. 2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"). Jednou z nejzásadnějších změn je snížení finančních limitů předpokládaných hodnot, které určují hranici mezi veřejnou zakázkou malého rozsahu a podlimitní veřejnou zakázkou. V případě zakázek na dodávky a služby je limit nově 1 mil. Kč bez DPH a v případě zakázek na stavební práce 3 mil. Kč bez DPH. Žadatelé/příjemci dotací z OP Rybářství, kteří zahájí zadávací řízení po 1. 4. 2012 musí postupovat podle této nové úpravy.


30.3.2012

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013

Od 1.4.2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


1.12.2011

Informace pro všechny žadatele o dotaci z Operačního programu Rybářství

Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) upozorňuje všechny žadatele, že ve smyslu dopisu Ministerstva financí, Odboru Národního fondu - Platební a certifikační orgán čj.55/99396/2011-554 ze dne 16. 11. 2011, vstupuje s okamžitou účinností v platnost tato úprava při zadávání veřejných zakázek financovaných z Operačního programu Rybářství:


3.3.2011

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 8. kola OP Rybářství 2007 – 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 97 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 8. kola příjmu Žádostí o dotaci.


22.12.2010

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1. a 2.4., záměry a) a b) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 930 KB)

Pravidla pro opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury a pro opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b) Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 15. prosince 2010.24.3.2009

Definitivní seznam registrovaných chovatelů plemenných/neplemenných ryb

Definitivní seznam subjektů, zaregistrovaných ke dni 13.3.2009 jako chovatel plemenných/neplemenných ryb dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), pro ověření oprávněnosti přiznání bodů v položkách 4. a 5. bodovacích kritérií pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.


10.3.2009

Upřesňující výklad č. 4/2009 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 29 KB)

Upřesňující výklad k pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury a opatření 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b).

5.2.2009

Indikativní seznam registrovaných chovatelů plemenných/neplemenných ryb

Indikativní seznam subjektů, zaregistrovaných ke dni 31.1.2009 jako chovatel plemenných/neplemenných ryb dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), pro ověření oprávněnosti přiznání bodů v položkách 4. a 5. bodovacích kritérií pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.

zobrazit po