přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

16. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v březnu 2013

31.1.2013

Všechna opatření, na něž budou v rámci šestnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

V rámci šestnáctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé zasílat Žádosti o dotace na projekty v opatření:

1) 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c), e) – Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovně poskytnuta rybářským svazům.

2) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury – Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období od 6.3.2013 do 12.3.2013 do 13 hodin a všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážního listu) na otevíraná opatření a záměry bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 20.2.2013.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem