přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2013

31.12.2012

Všechna opatření, na něž budou v rámci patnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

V rámci patnáctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé podávat Žádosti o dotace na projekty v opatření:

1) 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c), d), e) – Je určeno pouze žadatelům, kterým v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nově vzniklým subjektům nebo subjektům, které v odvětví rybářství hospodaří krátkou dobu. Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

2) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury – Je určeno pouze žadatelům, kterým v průběhu implementace OP Rybářství 2007 – 2013 dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy nově vzniklým subjektům nebo subjektům, které v odvětví rybářství hospodaří krátkou dobu. Příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

3) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního – příjemci dotace mohou být uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

4) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich - příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta vzdělávacím subjektům a školním podnikům v odvětví rybářství, výzkumnému ústavu se zaměřením na rybářství, Rybářskému sdružení ČR, rybářským svazům a Ministerstvu zemědělství.

Pro opatření 2.1., 2.4. a), 3.2. b) bude příjem žádostí probíhat v období od 6.2.2013 do 12.2.2013 do 13 hodin a všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pro opatření 3.3. e) bude příjem žádostí probíhat od 6. 2. 2013 od 9 hodin, kdy bude v rámci plné elektronizace příjmu žadatelům umožněno zasílat elektronicky podepsané Žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF. Příjem žádostí končí 12. 2. 2013 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážního listu) na otevíraná opatření a záměry bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 23.1.2013.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem