přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

6.4.2012

Od 1. 4. 2012 se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"). Jednou z nejzásadnějších změn je snížení finančních limitů předpokládaných hodnot, které určují hranici mezi veřejnou zakázkou malého rozsahu a podlimitní veřejnou zakázkou. V případě zakázek na dodávky a služby je limit nově 1 mil. Kč bez DPH a v případě zakázek na stavební práce 3 mil. Kč bez DPH. Žadatelé/příjemci dotací z OP Rybářství, kteří zahájí zadávací řízení po 1. 4. 2012 musí postupovat podle této nové úpravy.

Novelou došlo ke změně vymezení dotovaného zadavatele, která podstatně rozšíří okruh subjektů, na něž se budou vztahovat ustanovení ZVZ, která také upravují postup dotovaného zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

Za dotovaného zadavatele bude od 1. 4. 2012 nutné považovat každý subjekt, který zadává veřejnou zakázku nejen na stavební práce, ale i na dodávky a služby, hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč.

Tato změna se týká téměř všech příjemců dotace z OP Rybářství, neboť míra podpory je většinou 60%, nebo 100%, tj. více než 50%.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem