přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro všechny žadatele o dotaci z Operačního programu Rybářství

1.12.2011

Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství 2007 – 2013 (dále jen „OP Rybářství“) upozorňuje všechny žadatele, že ve smyslu dopisu Ministerstva financí, Odboru Národního fondu - Platební a certifikační orgán čj.55/99396/2011-554 ze dne 16. 11. 2011, vstupuje s okamžitou účinností v platnost tato úprava při zadávání veřejných zakázek financovaných z Operačního programu Rybářství:

  1. zákaz použití smluvních podmínek (smluvních pokut), jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria,
  2. zákaz použití náhodného výběru losem za účelem zajištění omezení počtu zájemců v užším řízení ve smyslu § 61, odst. 4, písm. a) a § 66, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Žádáme Vás, abyste v průběhu administrace zadávání veřejných zakázek důsledně dodržovali tyto podmínky.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem