přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

19. kolo příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství bude spuštěno v březnu 2014

10.2.2014

V rámci devatenáctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla).

Příjemci dotace mohou být uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o dotaci se bude řídit Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.2., záměr b) pro 15. kolo.

Devatenácté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 10. 3. 2014 a ukončeno 14. 3. 2014 ve 13 hodin.

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat od 10. 3. 2014. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře

s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Příjem žádostí končí 14. 3. 2014 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007  2013 prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné od 24. 2. 2014.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem