přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění pro příjemce a žadatele dotace z OP Rybářství 2007 – 2013

19.2.2014

MZe připravuje úpravu části C Pravidel pro žadatele o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013.

Všem příjemcům i žadatelům dotací z OP Rybářství 2007-2013 sdělujeme, že v souvislosti se zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se změnily spodní limity pro podlimitní veřejné zakázky uvedené v § 12 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Připravuje se novela článku 12 části C – závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. Novela části C Pravidel bude neprodleně po podepsání ministrem zemědělství zveřejněna na webových stránkách ministerstva zemědělství. Tímto žádáme o zvýšenou pozornost webovým stránkám OP Rybářství na období 2007 – 2013 a s vyčkáním při zadávání veřejných zakázek do zveřejnění novely části C Pravidel.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem