přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Páté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2010

17.12.2009

Tisková zpráva – V rámci pátého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b). Páté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 18.2.2010 a ukončeno 8.3.2010 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty v těchto opatřeních schválil dne 9.12.2009 ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro produkční rybáře – fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky a v případě splnění určitých podmínek, stanovených v Pravidlech, i pro podniky, které pod definici mikropodniků a malých a středních podniků nespadají.

Obě opatření, na něž budou v rámci pátého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

Celkový objem finančních prostředků pro toto kolo příjmu žádostí tvoří částka 80 mil. Kč.

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období od 18. února 2010 do 8. března 2010 na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Příjem žádostí končí 8. března 2010 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Podpora z EU Národní dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělské intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem