přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020

5.6.2015

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:

-   Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.

-   Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.

-   Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.

-   Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).

-   Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Finanční alokace pro OP Rybářství z Evropského námořního a rybářského fondu je v celkové výši 31,1 mil. EUR (více než 850 mil. Kč), z toho cca 28,5 mil. EUR (cca 783 mil. Kč) je směřováno na udržitelný rozvoj akvakultury, uvádění na trh a zpracování a technickou pomoc; 0,7 mil. EUR (cca 19 mil. Kč) na kontrolní opatření (sledovatelnost produktů) a 1,95 mil. EUR (cca 54 mil. Kč) na shromažďování údajů.

První projekty do opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a 5.3. Investice do zpracování produktů mohou žadatelé předkládat v říjnu roku 2015.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem