přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační výzva - 18. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Zahájení příjmu žádostí: 26.11.2013  9:00
Poslední možnost podání žádosti: 2.12.2013  13:00
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz

Tato výzva se týká opatření a záměrů OP Rybářství:

3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007-2013.

3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství.

3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich.

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období od 26.11.2013 od 9:00 hodin do 2.12.2013 do 13 hodin.

Žádosti o dotaci budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Pravidla pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) byla ponechána ve znění platném pro 17. kolo, Pravidla pro opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) byla ponechána ve znění platném pro 15. kolo a Pravidla pro 3.1. Společné činnosti, záměr a) byla zveřejněna 29.10.2013.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážního listu) na otevíraná opatření a záměry bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 12.11.2013.