přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuality


zobrazit po
31.12.2012

15. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2013

Všechna opatření, na něž budou v rámci patnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


18.12.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1 záměr a), b), c), e) a opatření 2.4 záměr a)

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. záměr a), b), c), e) a 2.4. záměr a), dle kterých budou přijímány Žádosti o dotace v 16. kole.


18.12.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1, opatření 2.4 záměr a) a opatření 3.3 záměr e)

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. a 2.4. záměr a) a na  opatření 3.3. záměr e), dle kterých budou přijímány Žádosti o dotace v 15. kole.


29.10.2012

Upřesňující výklad k pravidlům 3.1., záměr c)

ŘO OP Rybářství vydává k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 následující upřesňující výklad č. 9, který je platný pro zaregistrované projekty, počínaje 14. kolem příjmu Žádostí o dotaci.


23.10.2012

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 14. kola OP Rybářství 2007 - 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 46 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 14. kola příjmu Žádostí o dotaci.


2.10.2012

Výklad podmínky vztahující se k akciovým společnostem ve vztahu k definici žadatele u žádostí PRV a OPR

Od 17. kola Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a 14. kola Operačního programu Rybářství (dále jen „OPR“) jsou z okruhu potencionálních příjemců vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (dále jen „ASNM“) a dále rovněž subjekty, jejichž struktura je s ASNM jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.


1.10.2012

Mezinárodní konference AQUA 2012

Evropská akvakulturní společnost (EAS) a Světová akvakulturní společnost (WAS) s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JČU) uspořádala pod záštitou ministra zemědělství mezinárodní konferenci AQUA 2012: „Global Aquaculture – Securing Our Future“.


5.9.2012

14. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v říjnu 2012

Všechna opatření, na něž budou v rámci čtrnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


16.8.2012

Upozornění pro žadatele v ose 3 OP Rybářství 2007 - 2013 - elektronické podpisy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)

Od 14. kola příjmu žádostí OP Rybářství bude u všech opatření prioritní osy 3 uplatněn plně elektronický příjem Žádostí o dotace.


2.8.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1., záměr a), b), c) a na projekty opatření 3.4., záměr a OP Rybářství 2007-2013

ŘO OP Rybářství zveřejňuje kompletní Pravidla, podle nichž se budou přijímat Žádosti o dotaci a poskytovat dotace ve všech opatřeních 14. kola OP Rybářství 2007 – 2013, které bude otevřeno na podzim letošního roku.

zobrazit po