přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuality


zobrazit po
4.1.2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.2., záměr b)

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.2., záměr b), dle kterých budou přijímány Žádosti o dotace v 15. kole.


31.12.2012

15. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v únoru 2013

Všechna opatření, na něž budou v rámci patnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


18.12.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1 záměr a), b), c), e) a opatření 2.4 záměr a)

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. záměr a), b), c), e) a 2.4. záměr a), dle kterých budou přijímány Žádosti o dotace v 16. kole.


18.12.2012

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1, opatření 2.4 záměr a) a opatření 3.3 záměr e)

ŘO OP Rybářství zveřejňuje Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. a 2.4. záměr a) a na  opatření 3.3. záměr e), dle kterých budou přijímány Žádosti o dotace v 15. kole.


29.10.2012

Upřesňující výklad k pravidlům 3.1., záměr c)

ŘO OP Rybářství vydává k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 následující upřesňující výklad č. 9, který je platný pro zaregistrované projekty, počínaje 14. kolem příjmu Žádostí o dotaci.


23.10.2012

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 14. kola OP Rybářství 2007 - 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 46 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 14. kola příjmu Žádostí o dotaci.


2.10.2012

Výklad podmínky vztahující se k akciovým společnostem ve vztahu k definici žadatele u žádostí PRV a OPR

Od 17. kola Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a 14. kola Operačního programu Rybářství (dále jen „OPR“) jsou z okruhu potencionálních příjemců vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (dále jen „ASNM“) a dále rovněž subjekty, jejichž struktura je s ASNM jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.


1.10.2012

Mezinárodní konference AQUA 2012

Evropská akvakulturní společnost (EAS) a Světová akvakulturní společnost (WAS) s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JČU) uspořádala pod záštitou ministra zemědělství mezinárodní konferenci AQUA 2012: „Global Aquaculture – Securing Our Future“.


5.9.2012

14. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v říjnu 2012

Všechna opatření, na něž budou v rámci čtrnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


16.8.2012

Upozornění pro žadatele v ose 3 OP Rybářství 2007 - 2013 - elektronické podpisy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 138 KB)

Od 14. kola příjmu žádostí OP Rybářství bude u všech opatření prioritní osy 3 uplatněn plně elektronický příjem Žádostí o dotace.

zobrazit po