přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuality


zobrazit po
1.8.2013

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy

ŘO OP Rybářství prodlužuje termín na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy přes Portál farmáře do 31.8.2013.


25.7.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 15. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 269 KB)

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, na které byly přijímány Žádosti o dotaci v rámci 15. kola OP Rybářství.


3.7.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 17. kola OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 172 KB)

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v průběhu 17. kola příjmu Žádostí o dotaci.


3.7.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 16. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 198 KB)

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, na které byly přijímány Žádosti o dotaci v rámci 16. kola OP Rybářství.


21.6.2013

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 15. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 77 KB)

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, na které byly přijímány Žádosti o dotaci v rámci 15. kola OP Rybářství.


Datum konání: 18.6.2013  9:00 – 24.6.2013  13:00

Dotační výzva - 17. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Tato výzva se týká opatření a záměrů OP Rybářství: 3.1. Společné činnosti, záměr b) Podpora spolupráce mezivědeckými ústavy, odborným školstvím…


20.5.2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.4. záměr a) OP Rybářství 2007-2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 675 KB)

Pravidla pro opatření 3.4 Pilotní projekty, záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích Operačního programu Rybářství 2007 -2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 17. května 2013.


20.5.2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na opatření 3.1. záměr b) OP Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 743 KB)

Pravidla pro opatření 3.1 Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 byla ministrem zemědělství schválena dne 17. května 2013.


20.5.2013

17. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2013

Všechna opatření, na něž budou v rámci sedmnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.


7.5.2013

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu na období 2014 - 2024 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Jedná se o první návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu na období 2014 - 2024, jehož struktura bude na základě vývoje vyjednávání legislativy a zveřejnění metodických vodítek Evropské komise dále revidována.

zobrazit po