přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
28.4.2016

Pokud realizuji výběrové řízení v otevřené výzvě a přijde mi pouze jedna nabídka, musím výběrové řízení zrušit?

Nemusíte, v otevřené výzvě můžete zakázku zadat i v případě, že obdržíte pouze jednu nabídku.


6.3.2015

Prosím o vysvětlení pojmu či definici "zemědělský podnikatel" ve vztahu k operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Kdo je tedy konkrétně může čerpat?

Čerpat může zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Další podmínkou je, že žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha.


21.11.2014

Zemědělec by měl zájem o opatření - Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců. Zajímala by ho metodika pro výpočet minimální hodnoty standardní produkce na podnik (v přechodu na RPJ)

A to tak, aby mohl zjistit, zda dosahuje minimální produkce nutné pro vstup do opatření. V jeho vpřípadě se jedná o 3 ha sadů a 0,6 ha vinice....


30.9.2014

Můžete podrobněji vysvětlit kritérium u operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů?

Kritérium - v případě výstavby BPS tvoří roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20 %.4.9.2014

U diverzifikace 6.4.2. Podpora agroturistiky bude muset již daný objekt (penzion plus stáje) stát nebo lze zadat projekt, zažádat o dotaci a začít stavět?

Bude muset být žadatel již zemědělcem a mít pozemky, nebo to může být budoucí zemědělec, který zatím nemá nic? Je v této podpoře zahrnut i nákup zvířat potřebných pro agroturistiku?......


26.8.2014

PUZČ: Počítá se s dotací na PUZČ? Bude výsledná sazba vázána na počet ha? Jaká bude výše sazby?

Toto opatření již vyhlášeno nebude, neboť v rámci Programu rozvoje venkova již Evropská komise tuto podporu nadále poskytovat neumožňuje.26.8.2014

Jaké opatření v rámci PRV se bude týkat mladého zemědělce, zda bude vyhlášeno podobné opatření jako bylo v minulých letech, a to Předčasné ukončení zemědělské činnosti?

Základní podmínky naleznete v programovém dokumentu, schváleném vládou dne 9. 7. 2014. Stručně shrnuto žadatel o dotaci bude muset poprvé zahajovat činnost jako vedoucí podniku, musí být mladší 40ti let, předloží podnikatelský plán, který bude obsahovat informaci o počáteční situaci žadatele, milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku a údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, školení, poradenství atd.) včetně těch, které souvisejí s udržitelností životního prostředí a účinným využíváním zdrojů.


26.8.2014

Lze do inovací zahrnout i rekonstrukci jatek? Pokud ano, je výhodnější aby jatka měla své vlastní IČ, nebo aby byla součástí zemědělského podniku (diversifikace)

Předmětem inovací je výhradně zavedení inovativního postupu či produktu ve spolupráci s výzkumným subjektem. Součástí projektu může být i investice do staveb, ale v žádném případě se nejedná o prostou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že v řadě opatření je preferována určitá délka historie podniku, je vhodnější provoz neoddělovat, nicméně obě varianty jsou možné.

zobrazit po