přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

25.8.2014

Jasná koncepce zemědělské politiky na delší období (min 10 let)

Ministerstvo zemědělství vypracovalo v letech 2012 a 2013 koncepční materiál pod názvem "Strategie pro růst české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2013", který byl usnesením vlády 512/2013 vzat na vědomí. Materiál bude v průběhu doby konfrontován skutečně naplňovanými cíli a bude-li třeba i případně revidován. Otázky, které Strategie pro růst neřeší, zejména týkající se vody, půdy a krajiny budou samostatnými tématy nadcházejících meziresrtních odborných diskusí včetně relevantních výstupů a doporučení.


25.8.2014

Kdy budou známa nová pravidla a metodiky nového programovacího období PRV? (z důvodu budoucího směřování své činnosti)

Obecná část pravidel a specifická pravidla pro některá opatření PRV budou zveřejněna nejdříve na jaře roku 2015. Termín zveřejnění nařízení vlády k jednotlivým opatřením závisí na termínu schválení PRV 2014-2020. Předběžný harmonogram je následující: 1) podzim 2014 schválení PRV Evropskou komisí, 2) leden/únor 2015 schválení podrobných podmínek pro jednotlivá opatření v rámci nařízení vlády, 3) únor 2015 příprava metodických pokynů dle schválených nařízení vlády.