přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
25.8.2014

Ochrana dovozu, hlavně vepřového masa a mléčných výrobků.

Celní ochrana a množstevní omezení dovozu Společný trh mléka, mléčných výrobků a vepřového masa je v rámci EU chráněn clem při dovozu těchto komodit ze třetích zemí. V rámci jednotného trhu EU je zakázáno zavádět jakákoliv obchodní ochranná opatření proti dovozům z jiných členských států EU. Podmínky dovozu musí odpovídat limitům nastaveným v rámci Uruguayského kola WTO. Dovoz zemědělských komodit do EU za snížená dovozní cla je možný v rámci mezinárodních dohod a za stanoveného objemu kvóty pro některé produkty. Tyto celní kvóty vyplývají historicky z obchodních dohod s některými zeměmi, jakož i regionálních obchodních dohod s východoevropskými zeměmi a členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států, a skupiny v rámci Evropského partnerství.....