přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
31.3.2015

Mladý zemědělec - co se považuje za „založení podniku“, je to datum evidence zemědělským podnikatelem = získání IČ?

Příklad: zemědělec se zaevidoval jako zemědělský podnikatel v roce 2009, získal IČ, ale činnost neprovozoval. Pozemky a první žádost na SAPS podal v roce 2013. V letošním roce má 25 let. Může požádat o 25% prémii k SAPS jako mladý zemědělec.


30.3.2015

Zemědělský podnik vlastní obytné domy, pronajímá je zaměstnancům i dalším občanům. Je to považováno za jednu z negativních činností pro prokazování aktivního zemědělce?

Pokud se jedná o pronájem obytných domů v místě provozování zemědělské činnosti, nebude to považováno za negativní činnost.


8.12.2014

Škola provozující zemědělský statek

Podle článku č. 9, odst. 2, Nařízení evropského parlamentu a rady 1307/2013 se přímé platby neposkytnou fyzickým či právnickým osobám ani skupinám fyzických či právnických osob, které provozují letiště, železniční služby, vodárny, služby v oblasti nemovitostí, stálé sportovní a rekreační areály.


29.10.2014

Co znamená zemědělský podnikatel v souvislosti s podmínkou pro vyplacení dotací v novém období? Když mám živnostenský list na zemědělskou činnost, musím mít ještě osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele na obci s rozšířenou působností?

Podle připravovaného návrhu nařízení vlády pro přímé platby jednou z podmínek pro poskytování dotací od roku 2015 bude povinnost žadatelů o dotace registrovat se jako zemědělský podnikatel ve smyslu § 2e a další zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Vzhledem k tomu, že zemědělská činnost není živností ve smyslu příslušného zákona, není zcela jasné, co je míněno živnostenským listem popisovaným v dotazu.7.10.2014

Aktivní zemědělec - bude muset prokazovat, že roční částka dotací u nich tvoří alespoň 5 % celkových příjmů, nebo že příjmy ze zemědělské činnosti tvoří alespoň 1/3 celkových příjmů atd. - z jakého roku příjmy (2014 či 2015)?

V prvním kroku se kontroluje limit 5000 € přímých plateb na žadatele, a to za předchozí rok. V druhém kroku se u žadatelů, kteří měli vyšší přímé platby než 5000 €, kontrolují ekonomické činnosti porovnáním na tzv. „negativní seznam" (provozování letiště, železniční služby, vodohospodářská díla, služby v oblasti nemovitostí, stálé sportovní a rekreační areály). Ve třetím kroku pak žadatelé, kteří zmíněnou ekonomickou činnost provozují, prokážou, že buďto splňují podmínku minimálně 5 % přímých plateb vůči příjmům z nezemědělské činnosti nebo podmínku, že zemědělské příjmy představují alespoň třetinu příjmů celkových. Pro posouzení se použijí údaje za poslední účetně uzavřené období.


4.9.2014

Bude se podle nových dotačních titulů postihovat nezakreslení hospodářství?

Poskytování SAPS nebylo podmíněno zakreslením hospodářství, tak jak jej definuje Zákon o zemědělství č. 252/1997, a podle současného nastavení to nebude podmínkou ani od roku 2015.


26.8.2014

Bude se o PVP žádat v roce 2015 v JŽ tak jak to bylo v letošním roce, nebo bude samostatná žádost?

Proces žádání o přechodnou vnitrostátní podporu v roce 2015 bude totožný s rokem 2014, kdy se o přechodnou vnitrostátní podporu žádalo v jednotné žádosti o platbu. Termín podání žádosti je do 15. 5. 2015.


26.8.2014

Jak se bude stanovovat hranice pro MZ, navýšená procenta k SAPS dostane ten, komu bude v daném roce ještě 40 let?

V souladu s čl. 50(2)(b) nařízení (EU) č. 1307/2013 je platba pro mladé zemědělce poskytnuta pouze žadateli, který má nárok na platbu v režimu jednotné platby na plochu (SAPS). Současně žadateli, který poprvé zřizuje zemědělské podnik jako jeho vedoucí, nebo který již takový podnik zřídil v průběhu pěti let před prvním předložením žádosti o SAPS, nesmí být v roce předložení žádosti o SAPS více než 40 let.


26.8.2014

Budou možné odpočítat nějaké náklady překročím-li hranici 250 tis. euro?

V ČR se v rámci degresivity nebude aplikovat odpočet mzdových nákladů.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední