přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední


31.3.2015

Jak se bude určovat převaha plodiny ve směsi? Napadá mě podle výsevku, ale pak někdo musí určit normální výsevek a systém porovnávání.

Minimální výsevky nejsou stanoveny. Dodržení stanovených poměrů plodin ve směsích bude kontrolováno v porostu těchto směsí.
30.3.2015

Na orné půdě je možné za splnění zákonných podmínek skladovat hnůj, nejdéle 24 měsíců. Tato plocha byla doposud brána jako způsobilá pro SAPS. Jak se bude plocha hnoje vykazovat v deklaraci plodin pro stanovení diverzifikace?

Tato plocha bude součástí výměry plodiny, na jejímž DPB nebo části se nachází. V LPIS se dočasná hnojiště z plochy DPB neodkreslují (zůstávají jeho součástí).


30.3.2015

Je možné deklarovat jako hlavní plodinu hrách s malou příměsí ovsa, s podsevem jílku, sklizeno na senáž v druhé polovině června - jako plodinu ke splnění greeningu a zároveň na tuto plochu uplatnit dotaci na produkci proteinových plodin?

Pro souběh obou je v tomto případě nezbytné dodržet termín pro pěstování bílk. plodin nejméně v období 1. 6 až 15. 7. nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků.


8.9.2014

Jsem zemědělec a hospodařím na 80 ha travních porostů, nejsem ekolog. Splňuji automaticky podmínky greeningu?

Podle Vaší formulace dovozujeme, že veškerá půda 80 ha travních porostů, na které hospodaříte, představuje 100 % způsobilé zemědělské plochy. Ve Vašem případě jsou tedy dvě podmínky greeningu – diverzifikace plodin a EFA splněny. Stále se na Vás ovšem vztahuje třetí podmínka greeningu o zachování ploch trvalých travních porostů, resp. udržení určitého poměru trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše, který bude sledován na národní úrovni.....


4.9.2014

Dotaz splnění greeningu: Subjekt hospodaří na celkem z.p. 1512 ha, z toho: orná p. 608 ha – 40%, TP 904 ha - 60%.

Subjekt plánuje plnit greening na or.p. – 1.plodina pšenice 420 ha – 69%, 2.plodina řepka 160 ha obě plodiny a 3.plodina jílek (již zasetý) 28 ha - 31 % Je to splnění greeningu? Nebo musí subjekt ještě vyčlenit 5 % z o.p. na EFA - již zasetý jílek nejspíše nesplňuje EFA-plochu s meziplodinou?.....


4.9.2014

Mohou být leguminózy,kterými nebude podnik muset plnit podmínky diverzifikace plodin/ má v OP dost jiných plodin/,v rámci ozelenění tržními plodinami (hrách, lupina, sója)?

V rámci dusík poutajících plodin v EFA není evropskou legislativou vymezen účel jejich použití a ani ČR nepředpokládá omezení účelu těchto plodin jako EFA.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední