přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
4.9.2014

Pokud se bude zemědělec věnovat pouze výkrmu skotu (býků), prodávat je na maso, bude se ho týkat nějaký dotační program?

V rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, který byl po jeho schválení Vládou ČR odeslán na EK, není žádný dotační program přímo cílen na výkrm skotu. Nicméně poskytování plateb u opatření LFA, AEKO - ošetřování travních porostů a EZ na travních porostech je kromě jiného podmíněno i dodržením minimální intenzity chovu hospodářských zvířat......


4.9.2014

Jaká bude minimální intenzita VDJ při chovu ovcí a koz?

V rámci Programu rozvoje venkova ČR na obodbí 2014-2020, který byl po jeho schválení Vládou ČR odeslán na EK, je navrhováno poskytování plateb u opatření LFA, AEKO - ošetřování travních porostů a EZ na travních porostech podmínit dodržením minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Stanovené limity intenzity chovu hospodářských zvířat jsou stanoveny bez ohledu na druh hospodářského zvířete, tzn. že není stanoven zvláštní limit pro případ chovu ovcí a koz......


4.9.2014

Bude složení zvířat, která se přepočítávají na VDJ stejné (skot, ovce, koza, kůň)? Budou se moci započítávat mezi VDJ i zvířata z farmových chovů (jeleni, daňci, mufloni)?

V rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, který byl po jeho schválení Vládou ČR odeslán na EK, je navrhováno poskytování plateb u opatření LFA, AEKO - ošetřování travních porostů a EZ na travních porostech podmínit dodržením minimální intenzity chovu hospodářských zvířat.....


26.8.2014

Bude možné získat dotace na chov ovcí, i když chovatel nemá půdu evidovanou v LPIS?

Nutnou podmínkou pro poskytnutí dotace na chov ovcí, popřípadě koz, pasených na travních porostech, bude evidence této půdy v LPIS.


26.8.2014

Bude i od roku 2015 stejná dotace na chov koz jako v minulých letech, a to v rámci dotace na ovce a kozy chovaných na TP a PVP-přežvýkaci, jaká bude minimální VDJ?

Od roku 2015 bude sektor ovcí a koz podpořen vázanou podporou, která plynule naváže na dosavadní podporu dle čl. 68 NR 73/2009. I tato podpora by tedy měla být cílena na podporu ovcí a koz chovaných pastevním způsobem chovu a bude nastavena velmi podobně, jako současná zvláštní podpora dle čl. 68. Podrobné podmínky budou stanoveny nařízením vlády, které je v současné době připravováno. U této podpory, stejně jako u PVP, bude podmínkou podání žádosti na minimálně 2 VDJ.