přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
31.3.2015

27. Proteinové plodiny – nejedná se o greening:

a) Při pěstování vojtěšky jako plodiny vázající dusík na pozemku po dobu delší jako 1 rok není splněna podmínka založení ozimé plodiny do 31.10. a tudíž se vojtěška asi nebude moci použít jako proteinová plodina ve vazbě na dobytčí jednotku? b) vojtěšky, která je na pozemku od roku 2013 a na podzim 2015 se bude zaorávat a zaseje se po ní ozim, jak se bude dokazovat certifikované osivo z roku 2013, které je 3 roky staré?


30.3.2015

Jak se prokazuje produkce ovoce, které je po 31.12. na skladě a nebylo v kalendářním roce, ke kterému se vztahuje dotace prodáno ani zpracováno?

V návrhu nařízení vlády pro přímé platby je stanoveno, že jde o doklady za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku podání žádosti. Tyto doklady musí žadatel předložit Fondu do 31.1. následujícího roku. Pokud žadatel produkci prodá ještě následně, tj. po 31.12. doklady může uplatnit pro další kalendářní rok žádosti. Stejným způsobem by tedy mohl uplatnit doklady již z tohoto kalendářního roku, když bude muset prokazovat objem produkce příští rok v lednu. Pokud jde o stanovené minimální objemy produkce, ty byly stanoveny níže než je průměr ČR, to znamená, že by ze strany pěstitele neměl být problém tyto limity splnit, i když mu zůstane ještě část produkce na skladě.


8.9.2014

Jaké budou od roku 2015 obecné podmínky pro Oddělenou platbu na cukr – SSP? Z čeho se bude vycházet?

Oddělená platba na cukr – SSP jako decouplovaná platba již byla ukončena. Nově od roku 2015 bude možné žádat o podporu vázanou na produkci pro sektor cukrové řepy. Žadatelem o poskytnutí podpory na cukrovou řepu může být fyzická nebo právnická, která je vedena v Evidenci zemědělského podnikatele a zároveň obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v LPIS jako způsobilou standardní ornou půdu. Minimální výměra, na kterou lze poskytnout podporu, činí nejméně 1 ha způsobilé standardní orné půdy, na které je pěstována cukrová řepa.


8.9.2014

Do jakých managementů se budou moci přihlásit uživatelé PB s kulturou sad - bude dále fungovat integrovaná produkce, příp. její variace? Jaká bude minimální výměra PB, se kterou se do opatření budou moci přihlásit?

Na zemědělskou kulturu ovocný sad bude možné v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 žádat v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření o Integrovanou produkci ovoce a v rámci ekologického zemědělství o Intenzivní sady, Ostatní sady a Krajinotvorné sady. V souladu s navrhovanou úpravou definic zemědělských kultur v LPIS od roku 2015, jsou navrhovány následující minimální vstupní výměry pro uvedené tituly:......


4.9.2014

V rámci podpory vázané na produkci bude možné zažádat o dotaci a až pak vysadit plantáž jahod? Nebo již musí mít žadatel starší plantáž?

Základní podmínkou poskytnutí podpory na jahodník je již osázená plocha jahodníku. Tudíž není možné žádat o podporu a až následně vysadit plantáž jahod.


26.8.2014

Počítá se v budoucnu s dotací na výsadbu kanadských borůvek?

S danou podporou se v rámci přímých plateb do budoucna nepočítá.