přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
31.3.2015

Oblasti, které se nesmí rozorat (červené oblasti), kdo může převymezit a kde má o změnu požádat? Jak postupovat v případě, že uživatel má na R červené oblasti? (orná tam byla dosud  vždycky)

Zákaz rozorání se vztahuje na plochy environmentálně citlivé, které jsou v LPIS vztaženy pouze na kulturu T. Na kulturu R se zákaz rozorávání pochopitelně nevztahuje.


31.3.2015

Meziplodiny na sklonu 5% - lze po 31.10. rozorat ? - dle našeho názoru nutno dodržet DZES 4

Podmínky stanovené pro plnění meziplodin v EFA a v DZES 4 jsou stanoveny shodně. Tedy po 31. 10. lze rozorat bez postihu, nicméně cílem DZES i EFA je nastavení podmínek tak, aby byl zajištěn pokryv půdy zejména v mimovegetačním období. S ohledem na tento požadavek doporučujeme ponechat porost meziplodin minimálně do 15. 2. následujícího roku.


26.8.2014

Budou se měnit podmínky GAEC a CC?

Nové podmínky CC včetně GAEC se promítnou i v rámci pokračujících závazků AEO z programového období 2007-2014. Příprava změn kontrol podmíněnosti je stále v jednání. Případné změny budou provedeny s ohledem na právní rámec daný evropskými předpisy č. 1306/2013, č. 809/2014 a č. 640/2014.