přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.3.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 565 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Celkem bylo schváleno 889 žádostí v hodnotě necelých 34 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.1.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 186 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkem bylo schváleno 152 žádostí v hodnotě necelých 1,3 mld. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 509 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.1.2 Investice do lesů. Celkem bylo schváleno 592 žádostí v hodnotě necelých 385 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


3.5.2012

Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012"

V sekci Dotace - Kontroly podmíněnosti Cross Compliance - Dokumenty ke stažení - Rok 2012 je uveřejněna příručka s aktualizovanými informacemi o podmínkách kontrol podmíněnosti platnými pro rok 2012.


23.4.2012

Lhůta pro příjem žádostí o přímé platby a další dotace skončí 15. května

Tisková zpráva – Již od 16. dubna přijímá Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) jednotné žádosti o dotace na přímé platby a plošná opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Kromě klasického papírového podání mohou zemědělci žádost podat také elektronicky. Z pohledu žadatelů je letos nově připraveno elektronické podání přes Portál farmáře, které je jednodušší a uživatelsky komfortnější než elektronické podání pomocí datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny SZIF, které bylo užívané již v minulých letech.


18.4.2012

Začínající zemědělci mohou požádat o podporu už v červnu

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se rozhodlo přesunout příjem 16. kola žádostí o dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců z podzimu už na léto letošního roku. Vyhovělo tak doporučením nevládních organizací, které zastupují zájmy začínajících farmářů. Příjem žádostí se uskuteční v červnu 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 322 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 299 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 505 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 726 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


13.4.2012

Upozornění pro žadatele/příjemce dotací z PRV – zadávání zakázek

V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství - Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek.


11.4.2012

Periodikum VENKOV - 4. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Druhé vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.


6.4.2012

Český rybářský svaz dovezl a v současné chvíli vysazuje přes milion mladých úhořů

Tisková zpráva – Česká republika prostřednictvím dotací z Operačního programu Rybářství posiluje populaci úhořů v řekách. Proto i letos rybáři dostali z více než tisíc kilometrů vzdálených lovišť ve Francii zásilku monté, tedy mladých úhořů.


6.4.2012

Ministr zemědělství: Podporu obcí a zemědělců nelze oddělovat, společně totiž tvoří venkov

Tisková zpráva – Program rozvoje venkova a možnosti čerpání dotací do konce současného programového období, ale také v období 2014 až 2020, byly tématem setkání ministra zemědělství Petra Bendla se starosty a zástupci Místních akčních skupin na zámku v Holešově. Ministr, který dnes ukončil svoji dvoudenní pracovní návštěvu Zlínska, si rovněž prohlédl Zemský hřebčinec Tlumačov, vinařství Vaďura Polešovice a navštívil společnost na výrobu masných a uzenářských produktů VOMA v Uherském Brodě.


2.4.2012

Ministerstvo zemědělství zve na Procházku po českém venkově

Tisková zpráva – Seznámit veřejnost s konkrétními výsledky Programu rozvoje venkova (PRV), jehož prostřednictvím přispívá Evropské unie ke zkvalitnění života v malých městech a vesnicích, chce Ministerstvo zemědělství. Přišlo proto s nápadem uspořádat soutěž Procházka po českém venkově 2012, která dnes začíná.


30.3.2012

Informace z jednání MV CC k hodnocení standardu GAEC 2

Schválené znění hodnocení případného porušení standardu GAEC 2, který ošetřuje problematiku protierozní ochrany půdy.


29.3.2012

Termín pro zaslání připomínek k zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd v LPIS

Termín pro podávání připomínek je letos do 30. 4. 2012. Připomínky lze podávat prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov (AZV), nebo přímo na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), či na Ministerstvo zemědělství (odbor přímých plateb 14140).


23.3.2012

13. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.1.1, záměr b) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 77 KB)

Dne 16.3.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 13. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.1.1 Diverzifikace zemědělských podniků, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


20.3.2012

Ministr zemědělství v Bruselu: Snížení národní obálky pro rozvoj venkova je pro ČR nepřijatelné

Tisková zpráva – Zjednodušení reformy Společné zemědělské politiky (SZP), financování prvního a druhého pilíře a Společná rybářská politika byly na programu zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, které se včera a dnes konalo v Bruselu. Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel i se svým polským kolegou Markem Sawickým, s nímž jednal o kauze průmyslové soli a dovozu polských vajec z neobohacených klecí.

zobrazit po