přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 561 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (17. - 23.10.2012), pro opatření II.2.4.1Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.


11.9.2012

17. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 343 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 17. kolo příjmu žádostí (17. - 23.10.2012), pro opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.


5.9.2012

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR.


5.9.2012

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)

Upozornění pro žadatele v rámci Pravidel pro publicitu, kdy od 6.9.2012 dochází ke změně v Pokynech příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR. Dle kapitoly 4, písm. j) Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013, platí pro žadatele, kteří u projektů překročí celkové výdaje částku 50 000 EUR, informační povinnost. Od 6.9.2012 dochází ke změně termínu, kdy musí být informační billboard nebo tabulka umístěn na daném místě realizace projektu, a to nově od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace, nejpozději však k datu předložení Žádosti o proplacení. Tomuto odpovídá i kurz přepočtu celkových skutečných výdajů projektu, které jsou rozhodné pro platnost, jenž je stanoven k datu podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Podrobnosti viz Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV), které naleznete v sekci Dotace - Program rozvoje venkova - Pravidla pro publicitu.


24.8.2012

Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS) už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.


22.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 866 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Celkem bylo schváleno 231 žádostí v hodnotě necelých 517 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


21.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.1.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkem bylo schváleno 113 žádostí v hodnotě necelých 925 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


13.8.2012

Periodikum VENKOV - 6. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Další vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012 se zaměřením na problematiku kvalitních, regionálních a tradičních produktů vyráběných v České republice.


4.7.2012

V rámci Operačního programu Rybářství dochází ke změně způsobilého žadatele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.


29.6.2012

Ministerstvo zemědělství do konce roku představí novou koncepci zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá nový koncepční materiál, z něhož by měla vycházet politika českého státu v oblastí zemědělství a potravinářství od roku 2014. ČTK dnes informaci potvrdil náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček s tím, že dokument, který má mimo jiné řešit problém propadající se živočišné výroby, by měl být představen do konce roku.


Datum konání: 27.6.2012  – 3.7.2012 

16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 16. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 700 mil. Kč na zahájení činnosti mladých zemědělců či založení podniků a jejich rozvoje. Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Ing.…


4.6.2012

Soutěž Procházka po českém venkově má své vítěze

Tisková zpráva – Tři hlavní výhry soutěže Ministerstva zemědělství nazvané Procházka po českém venkově již mají adresáty. Cílem soutěže, kterou pořádalo MZe na svých internetových stránkách od 2. dubna do 22. května, bylo seznámit veřejnost s konkrétními výsledky Programu rozvoje venkova (PRV). Jeho prostřednictvím přispívá Evropská unie ke zkvalitnění života v malých městech a vesnicích.


Datum konání: 31.5.2012 

Sběr dat pro monitoring PRV

Oznamujeme příjemcům dotace z PRV, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV…


21.5.2012

Třinácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Tisková zpráva – V rámci třináctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 mohou zájemci od 19. června 2012 předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2 Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Příjem žádostí skončí 25. června 2012.


17.5.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.3.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 237 KB)

Dne 15.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost. Celkem bylo schváleno 98 žádostí v hodnotě necelých 54 mil.Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


14.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 603 KB)

Dne 9.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV pro podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby.Celkem bylo schváleno 98 žádostí v hodnotě 524 mil. Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


14.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.1.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 978 KB)

Dne 9.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV pro podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.Celkem bylo schváleno 307 žádostí v hodnotě necelých 1,4 mld. Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


11.5.2012

Ministr Petr Bendl na konferenci v Salzburgu: Evropa by měla investovat do akvakultury

Tisková zpráva – Český ministr zemědělství Petr Bendl se v Salzburgu účastní ve dnech 10. až 11. května spolu se svými evropskými kolegy konference Společná rybářská politika: Budoucnost akvakultury? Účastníci se zabývají evropským rybářstvím.


10.5.2012

12. zasedání Monitorovacího výboru PRV

Dne 24. dubna 2012 se konalo již 12. zasedání Monitorovacího výboru PRV. Hlavním tématem bylo projednání úprav Pravidel pro žadatele pro letní (červnové) kolo příjmu žádostí a část Pravidel i pro podzimní kolo příjmu žádostí. Účastníci také diskutovali o budoucnosti PRV po roce 2013.


7.5.2012

14. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 329 KB)

Dne 3.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 14. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků. Celkem bylo schváleno 331 žádostí v hodnotě necelých 790 mil. Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.

zobrazit po