přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
10.2.2016

2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.


4.2.2016

Zpřesnění Pravidel pro žadatele pro operace v rámci 1. kola příjmu žádostí

Dne 27. 1. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí.


1.2.2016

Přehled standardizovaných MAS od 21. do 29. ledna 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 21. ledna 2016 do 29. ledna 2016.


21.1.2016

Informace pro žadatele z PRV - EZ

Dokládání produkce ovoce pro EZ – ovocné sady


20.1.2016

Přehled standardizovaných MAS od 7. ledna 2016 do 20. ledna 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 7. ledna 2016 do 20. ledna 2016.


20.1.2016

Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (druhé vydání) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci vydal v aktuálním a doplněném znění Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále "Manuál"). Došlo k opravě v anglických verzích loga EU (špatný překlad ESIF a název OP PIK). Došlo k doplnění textu na str. 41 týkající se upřesnění, že rozhodující je výše veřejného příspěvku, tj. dotace.

Na Manuál navazuje aktualizovaná sada log EU, která je uvedena výše.


19.1.2016

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020

Ministr zemědělství schválil dne 15. 1. 2016 aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020.


15.1.2016

19. zasedání MV PRV 19. 11. 2015

Podkladové materiály k jednání, které byly zaslány / předloženy členům Monitorovacího výboru.


14.1.2016

Zápis z 19. jednání Monitorovacího výboru PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 356 KB)

Dne 19. listopadu 2015 proběhlo 19. jednání členů MV.


7.1.2016

Dokládání produkce ovoce pro VCS za rok 2015

Jednou z podmínek způsobilosti pro získání podpory na citlivé komodity - ovocné druhy s velmi vysokou a vysokou pracností v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) je doložení objemu vlastní sklizené produkce prodané či zpracované.


7.1.2016

Přehled standardizovaných MAS od 23. prosince 2015 do 6. ledna 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 165 KB)

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 23. prosince 2015 do 6. ledna 2016.


7.1.2016

2. zasedání MV PRV 2014-2020 19. 11. 2015

Podkladové materiály k jednání, které byly zaslány / předloženy členům Monitorovacího výboru.


22.12.2015

Přehled standardizovaných MAS od 17. do 22. prosince 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 169 KB)

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 17. do 22. prosince 2015.


21.12.2015

Zápis z 2. zasedání MV PRV 2014-2020

Druhé řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020 se konalo dne 19. listopadu 2015 ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.


18.12.2015

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel

Dne 17. 12. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), vyhlašované v rámci 1. kola příjmu žádostí.


18.12.2015

Zelený úhor

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost.


18.12.2015

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Závazná příručka pro žadatele, která stanoví postup pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.


16.12.2015

Přehled standardizovaných MAS od 10. do 16. prosince 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 195 KB)

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 10. do 16. prosince 2015.


15.12.2015

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V prosinci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu.


11.12.2015

Výzva pro Místní akční skupiny k doložení povinných dokumentů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

V příloze naleznete výzvu pro MAS k doložení povinných dokumentů, které se mají doložit na příslušný RO SZIF nejpozději do 31. 12. 2015 .


10.12.2015

Přehled standardizovaných MAS od 26. listopadu do 2. prosince 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 26. listopadu do 2. prosince 2015.


8.12.2015

Výklad k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.

Výklad k ustanovení § 14 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (nahrazování zvířat).


2.12.2015

Schválené sazby přímých plateb pro rok 2015

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. Ministr zemědělství dále schválil sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a přechodné vnitrostátní podpory (PVP), dříve nazývaných jako „národní doplňkové platby k přímým podporám“, tzv. Top-Up. Na citlivé komodity tak letos poskytne Ministerstvo zemědělství téměř 4,5 miliardy korun.


26.11.2015

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 1. aktualizované znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím v listopadu 2015 schválila změnu programového dokumentu.


23.11.2015

Aplikace Simulátor Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

Registrovaní uživatelé na Portálu farmáře mají na tomto portále možnost prostřednictvím aplikace tzv. Simulátoru Kontroly podmíněnosti (záložka Spustit Kontroly podmíněnosti) procházet všechny požadavky zařazené do těchto kontrol.


5.11.2015

Předkládání příloh k finančnímu zdraví

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení finančního zdraví se jako přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze vygenerované a vyplněné formuláře z Portálu farmáře.


30.10.2015

Seznam doporučených Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 8.6.1, 16.2.2 - výsledky


29.10.2015

Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím Portálu Farmáře - 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)

Zveřejňujeme podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Níže naleznete dokument, který obsahuje podrobný postup pro doložení příloh.


29.10.2015

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře - 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)

Zveřejňujeme podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře v 1. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020). Níže naleznete dokument, který obsahuje podrobný postup pro doložení příloh.


29.10.2015

Kontinuální příjem žádostí z Programu rozvoje venkova pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Dne 27. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.


27.10.2015

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele

Informujeme žadatele, že od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.


20.10.2015

Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

V rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, u které bude probíhat příjem žádostí v rámci 2. kola příjmu žádostí, je stanovena podmínka, že každý žadatel musí již při zaregistrování Žádosti o dotaci plnit minimální a maximální velikost podniku.


15.10.2015

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 1. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)

Státní zemědělský intervenční fond dne 15. 10. 2015 zveřejnil Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 1. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.


14.10.2015

Úprava termínu pro schválení proplacení platby

Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 - 2013.


2.10.2015

Zpřesnění Pravidel pro žadatele

Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro všechny Operace/záměry 1. kola příjmu žádostí. Dále byly upraveny Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.


1.10.2015

Stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014-2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova

Ministr zemědělství schválil stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014 – 2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova. Mezi jednotlivé místní akční skupiny bude rozděleno cca 154 mil. EUR.


1.10.2015

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ministr zemědělství podepsal dne 29. 9. 2015 Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.


29.9.2015

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2016

Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016.


Datum konání: 26.9.2015  12:00 – 22:00

Den s evropskými fondy

Zveme všechny zájemce o evropské fondy na celodenní festival pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s ostatními řídícími orgány programů pro období 2014-2020. Na…


Datum konání: 17.9.2015  10:00 – 24.9.2015  15:00

Regionální semináře "Aktuality z Programu rozvoje venkova - 1. kolo příjmu žádostí"

Ministerstvo zemědělství a Společnost mladých agrárníků České republiky zvou nejen malé zemědělce na semináře Aktuality z Programu rozvoje venkova - 1. kolo příjmu žádostí.…


10.9.2015

Výroční zpráva za rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V září 2015 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2014.


9.9.2015

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 a 16.2.2 pro 1. kolo příjmu žádostí

Dne 8. 9. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Zpřesnění Pravidel se týká rozšíření preferenčního kritéria týkajícího se zpracování citlivých komodit o zpracování moštových hroznů.


Datum konání: 8.9.2015  11:00 – 15:00

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020 - OBSAZEN

Zveme Vás na seminář v Kralicích na Hané k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Předpokládané ukončení semináře je v 15…


7.9.2015

Regionální semináře Celostátní sítě pro venkov k tématu 1. kola příjmu žádostí

Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery připravil sérii regionálních seminářů k 1. kolu příjmu Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020.


1.9.2015

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. září 2015 ve 12,00 hodin.


Datum konání: 28.8.2015  14:00 – 17:00

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020 - OBSAZEN

Zveme Vás na seminář v rámci výstavy Země živitelka 2015 k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Předpokládané ukončení…


25.8.2015

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova

Ministr zemědělství podepsal dne 20. 8. 2015 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova.17.8.2015

Seminář 28. 8. 2015 je plně obsazen

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, který se bude konat dne 28. 8. 2015 v Českých Budějovicích při příležitosti výstavy Země živitelka, je plně obsazen.


zobrazit po